Realizační činnost ve volné krajině

Komplexnost služeb nabízených naší firmou spočívá v celém procesu od samotné myšlenky návrhu výsadby, přes projektování, podání žádosti o přispění z některých dotačních titulů až po samotnou realizaci projektů. Jsme schopni nejen projekty navrhovat, ale i sami realizovat, k tomu nám pomáhají několikaleté zkušenosti v oboru.

Realizační činnost ve volné krajině
Projekční činnost ve volné krajině
Ošetřování stromů, řezy a střihy bylin, keřů
Poradenská činnost

na čem pracujeme

Návrh mokřadních společenstev - Kroměříž


Sad Zbraslavec


Návesní zeleň Slavíkovice


Rekonstrukce zeleně u pomníku Budkov


Izolační zeleň Blížkovice


Lesostep se sadem Horní Vilémovice


Lesopark Blížkovice


Tůně Velká Bystřice


poslední realizace

Sezóna 2016

Máme za sebou 5. rok fungování naší společnosti.

Jelikož se celý svět z přirozenosti sobě vlastní neustále nachází uprostřed jedné velké nikdy nekončíci změny ani naše firma není výjimkou. V uplynulém roce se nám podařilo navýšit objemy projekčních prací, což je trend, ve kterém bychom rádi pokračovali a zúročili tak naše zkušenosti z "pole". I tyto zkušenosti jsme nadále prohlubovali během realizačních prací mnohdy i za velice nehostinných podmínek, které sice podrobily naši odolnost vůči mrazu, silnému větru, děravým kanadám či vůči schopnosti se po bujarém večírku ráno opět probrat a fungovat na plný výkon, nicméně se opětovně ukázalo, že veškeré překážky jsou na nás krátké. Výsledkem těchto protivenství je tak pouze zesílení tloušťky našich "hroších kůží" a vůle pokračovat v krajinářské práci stejně usilovně dál.

Děkujeme všem našim obchodním partnerům a spolupracovníkům za projevenou přízeň, je to pro nás nemalý závazek do budoucna!

 

blog

V roce 2013 jsme vysázeli 4117 dřevin

Letošní výsadby jsme zdárně zakončili minulý týden obnovou třešňového extenzivního sadu v Moravských Knínicích. Té předcházelo založení lokálního biocentra v Lutopecnách, výsadba aleje Na vrších poblíž obce Suchá u Litomyšle a  obnova školní zahrady přilehlé k památkově chráněné funkcionalistické škole architekta Karla Řepy ve Chvaleticích. Celkem jsme letos vysadili 4117 dřevin (1580 stromů a 2537 keřů), což je téměř 4krát více než loni. Děkujeme vám za důvěru, podporu i pomoc.

Vyšel nám článek v časopisu Naše příroda!

Před nedávnem nám vyšel článek s názvem "Jeviště života jménem krajina - co můžeme udělat pro náš rodný kraj?" v populárně naučném přírodovědeckém dvouměsíčníku Naše příroda. Časopis je se zaměřením na flóru, faunu a zajímavá místa České republiky. Charakteristické jsou pro něj kvalitní články doplněné o nádherné fotografie od předních českých autorů. Časopis je určen všem milovníkům přírody, lidem se zájmem o turistiku, ochranářskou činnost nebo fotografování přírody. Vydavatelem je občanské sdružení Naše příroda

V roce 2012 jsme vysázeli 1190 dřevin

Minulý týden jsme konečně zazimovali rýče a další nářadí. V tomto roce jsme zrealizovali 9 výsadeb napříč českou i moravskou krajinou, v rámci kterých jsme vysadili celkem 1190 dřevin (z toho 691 stromů a 499 keřů). Ať v naší krajině i její paměti tyto stromy a keře zůstanou uchovány pro další generace.